Tag-arkiv: bog

Tolkien og det mytiske Jylland – en anmeldelse

Jeg har anmeldt Casper Clemmensens bog Tolkien og det mytiske Jylland for Årsskriftet Critique. Der er både ris og ros, og jeg skriver bl.a.:

Clemmensen stiller sig for ofte tilfreds med enkle påstande eller forklaringer og går nogle steder uden om vigtige diskussioner, der kunne nuancere billedet eller gøre læseren klogere. De lidt for mange småfejl eller unøjagtigheder peger i samme retning.

Til gengæld er stoffet spændende, Clemmensen har sat sig ind i et meget bredt emnefelt, og han introducerer en for danske læsere særdeles vedkommende viden om Tolkiens interesse for de gamle jyder og den oldtidsarv, som er fælles for danske og englændere. Og han gør det med overskud, højt humør og indlevelse.