Anmeldelser

Her er de faglige anmeldelser, jeg har skrevet:

 • Danskere blev nedkæmpet af briter i Boerkrigen‘ [Anm. af: Peter Agerbo Jensen: I krig under Sydkorset. Skandinaver i den sydafrikanske krig 1899-1902. Turbine 2023.] Critique 10. oktober 2023. Hjemmeside.
 • Det mytiske Jylland giver genlyd i Tolkiens bøger‘ [Anm. af: Casper Clemmensen: Tolkien og det mytiske Jylland. Hovedland 2022.] Replique. E-tidsskrift.
 • Krigen, der knuste Sveriges status som stormagt‘ [Anm. af: Lars Christensen: Den danske drøm om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721. Kristeligt Dagblads forlag 2021.] Kristeligt Dagblad 9. februar 2022.
 • Tabet af Skåne og krigene, der blev glemt‘ [Anm. af: Lars Christensen: Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse. Kristeligt Dagblads forlag 2018.] Replique 9. årg. nr. 7. E-tidsskrift.
 • På opdagelse i en glemt verden‘ [Anm. af: Jon A.P. Gissel: Gud, Livet og Menneskene. Munch & Lorenzen 2017.] Replique 7. årg., s. 127-133. E-tidsskrift.
 • ‘På rundrejse i Skåne’ [Anm. af: Jesper Asmussen: På historisk rundrejse i Skåne. Den dansk-svenske historie.] Dansk-Skånsk Tidsskrift 4 november 2012, s. 8-10.
 • [Anm. af: Stormen på København 1659. Et københavnsk og nationalt erindringssted gennem 350 år af Sebastian Olden-Jørgensen, lektor ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet.] Dansk-Skånsk Tidsskrift 2 maj 2011, s. 4-7.
 • [Anm. af: René Rasmussen: Front og bro. Flensborg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930-1945. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 2005.] Tidsskriftet Nomos 5:2 2007, s. 95-107.
 • [Anm. af: Budstikken. Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt. Tidsskrift; fire numre årligt; siden 2007. København.] Tidsskriftet Nomos 5:2 2007, s.107-109.
 • [Anm. af: Jon P. Gissel: »Den indtrængende Forstaaelse«. Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag. Gylling 2003.] Tidsskriftet Nomos 3:2 2005. s, 120-124.
 • [Anm. af: Stig Wørmer: Danmark og Skåne. Fra krig og forsvenskning til Øresundsregion. Gads Forlag. Gylling 2003.] Tidsskriftet Nomos 2:1 2004, s. 121-124.
 • ‘Kulturhistorie på skånsk’ [Anm. af: Kulturhistoria för Skåneland. Essäer. Nr. 17. Væ 2002. Redaktør Tor Flensmarck.] 1066. Tidsskrift for historie 33. årg. nr. 4 2003, s. 32f.
 • ‘Middelalderens nationalbevidsthed’ [Anm. af: Benedykt Zientara: Frühzeit der europäischen Nationen. Die Entstehung von Nationalbewußtsein im nachkarolingischen Europa. Fibre Verlag 1997. Münster.] Dansk-Skånsk Tidsskrift nr. 3 august 2003, s. 13f.