Svendborg Kammermusikforening

100 år – og stadig med på noderne. Svendborg Kammermusikforening 1918-2018. (Skrevet sammen med Jørgen Lundby.) Svendborg Kammermusikforening. Svendborg 2017.


Dette jubilæumsskrift blev til i et samarbejde med formanden for Svendborg Kammermusikforening, som tillige er historiker. Jeg blev bedt om at deltage i arbejdet med at indsamle materiale (bl.a. ved at interviewe nogle af foreningens medlemmer), men ikke mindst i arbejdet med at samle stoffet og skrive det sammen. Skriftet giver en beretning om foreningens historie i store træk; både indre og ydre begivenheder, herunder ikke mindst omtale af nogle af de mange musikere og sangere, der har optrådt i tidens løb, og musikken, som blev spillet. Bogen indeholder flere fortegnelser, herunder Gottschau-fortegnelsen, som viser alle afholdte koncerter med angivelse af opførte værker og optrædende kunstnere.

Bogen er på 64 sider og er illustreret. Ønskes bogen, kan man rette henvendelse til Svendborg Kammermusikforening.

Omtale: