Danskhed i middelalderen

Danskhed i middelalderen. Nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker. Munch & Lorenzen. Milton Keynes 2015.


Denne bog er skrevet på baggrund af min magisterafhandling, men er udbygget i forhold til den bl.a. ved ikke blot at inddrage Saxos Gesta Danorum, men tillige Sven Aggesøns danmarkshistorie, Roskildekrøniken og Ælnoths Krønike. Bogen gør op med den udbredte opfattelse, at nationalbevidsthed og dansk identitet skulle være moderne fænomener. Desuden går den i dybden med den enkelte kildes og forfatters opfattelse af, hvad det vil sige at være dansk eller i det hele taget at tilhøre et folk, hvilket giver et mere sikkert grundlag for diskussionen om danskhed og national identitet historisk set. Jeg har skrevet mere om bogen på min netlogbog, “Fra dunkle væld”.

Man kan læse indledningskapitlet på forlagets hjemmeside.

Bogen er på 322 sider og indbundet. Den kan købes bl.a. ved forlaget.

Anmelderne skrev:

“Nationalbevidstheden var en kendsgerning for middelalderens mennesker. (…) Det er en spændende tanke, og den er konsekvent fremstillet i denne læseværdige bog.” (Tildelt fire stjerne ud af seks mulige) – Jyllands-Posten.

“… Danskhed i Middelalderen er god, grundig og gedigen. Den har et smukt ydre, er et helstøbt bind, og forfatteren skriver et smukt dansk.” – Replique.

“Hvorfor kan da så mange moderne historikere læse så forkert, som Wagner så forbilledligt beviser, de gør?” – Tidehverv.

“… vi andre må … takke for et sådant grundigt empirisk arbejde, som har bragt os meget længere i forståelsen af det nationale, herunder kilderne til “danskheden”, end 1980erne da nationalismeforskningen tog fart.” – Grænsen.

“Som en følgesvend til forståelse af en bestemt side af det middelalderlige liv er bogen af afgjort vigtighed og nytte. Samtidig kan den også være et bidrag til den samtidshistoriske undervisning med en nuancering af identitetsbegrebet eller begrebet om national bevidsthed med et indblik i, hvor dan Saxo og hans samtidige tænker disse ting, hvilket kunne kaste lys over vor egen tid.” – Anmeldelser Noter.

I dette, undersøgelsen af Saxos begrebsverden, er Danskhed i middelalderen overbevisende; Wagner synes utvivlsomt at have fundet en sammenhæng i dansk middelalder, der både er vigtig for vores forståelse af de behandlede værker og for vores forståelse af middelalderen i det hele taget. Naturligvis er dette kun toppen af isbjerget, selvom det materiale, Wagner gennemgår, er enormt.” – Litteratursiden.dk.

“… en yderst grundig undersøgelse af Saxos forholds til det nationale” … “Antallet af eksempler er så mange og så overbevisende, at der ikke kan være nogen tvivl om, at følelsen af et nationalt tilhørsforhold og en kærlighed til fædrelandet har været bærende for Saxo og de kredse, han færdedes i, og som han skrev for.” – Sønderjysk Månedsskrift.

“Adam Wagner gjennomfører analysen sin på en stringent, klar og konstruktiv måte. Polemikken hans er saklig” … “Wagners arbeid er et solid og interessant forskningsbidrag.” – Historisk Tidsskrift.

“Historikeren Adam Wagner gør i sin nye bog Danskhed i middelalderen grundigt op med de ovennævnte forskere – Anderson, Hobsbawn og såmænd også Østergård – og deres teorier om at der ikke eksisterede nogen nationalfølelse før 1800-tallet.” – Bo Bjørnvig.

“… et vigtigt dansk korrektiv til den modernistiske forståelse af Danmarks og det danske folks historie.” – Michael Böss.

“Det er Saxo for viderekomne.” – Mikael Jalving.

Anmeldelser:

 • Torben Bramming: ‘Danskhed i Middelalderen?’ Tidehverv nr. 8-9, 89. årg., okt.-nov. 2015, s. 161f.
 • Anders Ellegaard: ‘BogFeature. Danskhed i middelalderen Historie-online.dk, lagt på 28/7 2015.
 • Gerhardt Eriksen: ‘Dansk i tusind år’ Jyllands-Posten 21/7 2015.
 • Jon Gissel: ‘Hvor gammel er danskheden?’ Replique 5. årg. 2015, s. 101-105. E-tidsskrift.
 • Johnny Lindholm: ‘”Patria Nostra” – Danskhed i middelalderen?’ Anmeldelser Noter nr. 207, december 2015, s. 31-35.
 • Johnny Lindholm: ‘”Patria Nostra” – Om danskhed i middelalderkrønikerne’ Litteratursiden.dk, lagt på 20/4 2016 [men sidenhen fjernet igen].
 • Erik Opsahl: ‘Danskhed‘ (dansk) Historisk Tidsskrift bd. 116 hft. 2, s.473-483.
 • H. E. Sørensen: ‘Saxo og danskheden’ Sønderjysk Månedsskrift nr. 6, 2016, s. 235.
 • Uffe Østergård: ‘En bedre forståelse af det nationale’ Grænsen nr. 6, dec. 2015, 77. årg., s. 24.

Samtale:

Anden omtale:

 • Sebastian Møller Bak: ‘Fandtes der mon nogen danskhed i middelalderen?’ Kristeligt Dagblad 16/10 2015.
 • Bo Bjørnvig: ‘Nationalstaten lever’ Weekendavisen 30/10 2015.
 • Michael Böss: ‘Modernister tager fejl i deres syn på nationen’ Kristeligt Dagblad 27/8 2015.
 • Mikael Jalving: ‘Saxo for folket’ Jyllands-Posten 11/8 2015.
 • ‘Nationalt i gamle dage’ Berlingske Tidende 27/6 2015, 4. sektion Sommerliv s. 6.

Egne indlæg (trykte):

Egne indlæg på netlogbogen “Fra dunkle væld”:

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *