Om mig

Jeg er fra Svendborg og er født i 1975. Jeg blev sproglig student fra Svendborg gymnasium i 1994 (med oldgræsk og tysk på højt niveau).

Siden læste jeg historie ved Københavns universitet med oldislandsk, middelaldernordisk, runestudier og fysisk antropologi  som tilvalgsfag. På overbygningen læste jeg i to semestre ved Islands universitet (med studier i Islands historie, nordisk mytologi og islandske folkeminder ud over et kursus i moderne islandsk). I øvrigt beskæftigede jeg mig på overbygningen med så forskellige emner som Det radikale Venstre og Sønderjylland, nordboernes opdagelse af Vinland og den faste udstilling på Frihedsmuseet (hvilket var min formidlingsopgave og indebar en omvisning i samlingen).

Under studiet arbejdede jeg skiftevis ved Nationalmuseet, Frihedsmuseet  og Det kongelige Bibliotek.

Jeg afsluttede min uddannelse i 2010 som mag.art. i historie. Min magisterkonferens omhandlede dansk og national identitet i Saxos værk Gesta Danorum.

Efterfølgende har jeg bl.a. arbejdet ved Svendborg Museum samt skrevet to bøger: Tobak til tiden (2014) og Danskhed i middelalderen (2015). Jeg skriver med mellemrum på min historiske netlogbog ‘Fra dunkle væld‘.

Efter med min familie at have boet knap fem år i Norge er jeg tilbage i Danmark, og jeg er atter student ved Københavns universitet, idet jeg er ved at læse dansk som sidefag (hvor jeg indtil videre har afsluttet kurserne ‘tale og skrift’, ‘grammatik og tekstlingvistik’, ‘semantik, interaktionsanalyse og sprogteori’, ‘norsk, svensk og sprog i tid’, ‘medieanalyse’, ‘litteraturhistorie’ og ‘moderne litteratur’).

Jeg arbejder for tiden bl.a. som gæstelærer ved Højskolen Marielyst og som ekstraunderviser ved Herlufsholm, men jeg holder også foredrag om dansk og nordisk historie og kulturhistorie. Dertil har jeg oprettet virksomheden Nordisk fortidsformidling.

Jeg er gift med Marianne Wagner, og vi har to børn. Marianne er teolog fra Københavns universitet og præst i den danske folkekirke. TV2 Fyn lavede i øvrigt en udsendelse, da hun i 2010 blev ordineret i Odense domkirke og indsat i Humble kirke. Mariannes hjemmeside hedder ‘Alt som har mæle‘.