Forfatterarkiv: Adam

Om Adam

Jeg er mag. art. i historie med undervisningskompetence i dansk. Jeg er desuden forfatter, foredragsholder, underviser mm. Jeg bor i Danmark, men har også boet i Norge og på Island. Jeg har bl.a. skrevet bøgerne "Danskhed i middelalderen" og "Tobak til tiden". Jeg har en mindre historisk formidlingsvirksomhed, "Nordisk fortidsformidling".

Udsendelse om Thyre Danebod

Jeg har netop færdiggjort en lille udsendelse, hvor jeg går lidt i dybden med kilderne til dronning Thyre Danebod og med diskussionerne om hende og hendes rolle.

Anledningen var offentliggørelsen af de undersøgelser af bl.a. den store Jelling-sten og Læborg-stenen, der viste, at de to stens runer begge var ristet af samme runerister, nemlig Ravnung-Tuve. Eller måske rettere den måde, hvorpå resultaterne blev præsenteret for offentligheden, idet det nærmest blev udlagt som om, Thyre helt havde været glemt eller overset.

Dette er så blevet en kærkommen anledning til at diskutere mundtlig tradition og de berettende middelalderlige kilder.

Se en oversigt alle mine film her.

Ny udsendelsesrække

Under ‘Lyd og billede‘ har jeg tilføjet en ny side med plads til den nye række af udsendelser, hvor jeg besøger og taler med andre, der har noget spændende at berette om dansk og nordisk historie i bred forstand. Den første (og indtil videre eneste) udsendelse er en samtale med kulturredaktør Hans Christian Davidsen om dennes seneste bog Nazisternes sidste tilflugt.

– Adam Wagner

Citeret om Benedict Anderson

Jeg er blevet interviewet til en artikel om Benedict Andersons værk Forestillede fællesskaber (Imagined Communities), der blev trykt i Kristeligt Dagblad den 11. april 2023 (under titlen ‘Ukraine-krig viser, at folk stadig vil dø for deres land’).

Benedict Andersons teser om, hvordan og hvorfor “nationalismen” voksede frem efter den franske revolution har haft meget stor indflydelse i de fyrre år, der er gået siden værkets første udgivelse.

Jeg blev interviewet som en af de historikere, der har kritiseret Andersons teser (bl.a. i min bog Danskhed i middelalderen), men i artiklen gør jeg nu også rede for, hvad jeg finder brugbart i Andersons værk.

I artiklen medvirker i øvrigt historikerne Michael Böss og Uffe Østergård.

Artiklen er også lagt på internettet, men der er den i skrivende stund kun tilgængelig for avisens abonnenter (dog kan andre nogle gange få gratis adgang i op til en måned).

– Adam Wagner

Tolkien og det mytiske Jylland – en anmeldelse

Jeg har anmeldt Casper Clemmensens bog Tolkien og det mytiske Jylland for Årsskriftet Critique. Der er både ris og ros, og jeg skriver bl.a.:

Clemmensen stiller sig for ofte tilfreds med enkle påstande eller forklaringer og går nogle steder uden om vigtige diskussioner, der kunne nuancere billedet eller gøre læseren klogere. De lidt for mange småfejl eller unøjagtigheder peger i samme retning.

Til gengæld er stoffet spændende, Clemmensen har sat sig ind i et meget bredt emnefelt, og han introducerer en for danske læsere særdeles vedkommende viden om Tolkiens interesse for de gamle jyder og den oldtidsarv, som er fælles for danske og englændere. Og han gør det med overskud, højt humør og indlevelse.

Artikel i ‘Ale’ om Runemo

Mine undersøgelser af Runemo i fjor er nu også blevet til en artikel i Ale – historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge (nr. 1/2 2022, s. 29-39), som udgives af de skånske landskabers historiske og arkæologiske forening i samarbejde med det historiske museum ved Lunds universitet.

Artiklen kan kun læses i det trykte tidsskrift, men det kan man jo evt. tegne abonnement på via Ales hjemmeside.

– Adam Wagner